Teaching Staff List

Dr. Pramod Kumar Singh

Dr. Pramod Kumar Singh

Principal
Pradeep Singh

Pradeep Singh

BA Faculty
Pravin kumar Pathak

Pravin kumar Pathak

BA Faculty
Shyam Thakur

Shyam Thakur

BA Faculty
Dr. Jai Kishor Nath Shahdeo

Dr. Jai Kishor Nath Shahdeo

BA Faculty
Dr. Paras Nath Singh

Dr. Paras Nath Singh

BA Faculty
Mukti Nath Giri

Mukti Nath Giri

BA Faculty
Ashok Kumar Mukharjee

Ashok Kumar Mukharjee

BA Faculty
Dr. Seema Kumari Singh

Dr. Seema Kumari Singh

BA Faculty
Kumar Karunendra Singh

Kumar Karunendra Singh

BA Faculty
Binod Kumar Singh

Binod Kumar Singh

BA Faculty
Reeta kumari

Reeta kumari

BA Faculty
Uma kumari Singh

Uma kumari Singh

BA Faculty
Saru Oraon

Saru Oraon

BA Faculty
Gajendra Yadav

Gajendra Yadav

BA Faculty
Vinay kumar

Vinay kumar

BA Faculty
Anand Bihari Khan

Anand Bihari Khan

BCom Faculty
Kamta Prasad Singh

Kamta Prasad Singh

BCom Faculty